aragonsplit

Teknisk info

Teknisk beskrivning av microspiralfiltret

Den beskrivande bilden till höger föreställer det unika filtermaterialet. Det är ett mikroporpolymer med spiralformade, avsmalnande kanaler som till skillnad från äldre tekniker som kol- eller keramiska filter har förmågan att hålla kvar uppfångade föroreningar och inte släppa tillbaks dessa i vattnet igen, inte ens vid kraftiga tryckstötar.

Detta material finns med olika specifikationer.
Den som används som standard i vattenrenaren G1, G2 etc är 0,05 -0,1µm (mikrometer, dvs en miljondels meter. En bakterie är vanligtvis mellan 1-10µm och en parasit som cryptosporidium ca 5-6µm). En sådan portäthet ger ett vattenflöde på ung. 2-5 liter/min. Reningen fungerar utmärkt vid detta flöde. Optimalt vid ett flöde av 1-2 liter/min.


Beroende på hårdhetsgrad hos vattnet som ska renas så väljer man dessutom mellan en patron för normalt vatten och en för hårt vatten som används vid en hårdhet >10°dH. De flesta områden i Sverige har normalt vatten, men vissa områden i Skåne har hårt, liksom ex.Öland, Gotland och Uppsalaområdet.

När det gäller det allvarliga problemet med uran, som finns på ett flertal platser i Sverige och Finland, så har vi nyligen genomfört tester på vattnet i Uppsala, som avslöjades ha mer än dubbla rekommenderade värdet för uran! Filtret visade sig i detta fall ha en utmärkt förmåga att avlägsna även uranet, som filtreras bort nästan helt (98,4%). Testat av Eurofins (no 177-2011-12160171 december 2011). Man bör dock tänka på att det finns olikheter i vattenkällornas karaktär som gör att reningseffektiviteten varierar. Därför rekommenderar vi att man använder sig av möjligheten att på ett enkelt sätt regenerera patronen så att den ska räcka längre.

Följande intressanta artikel från SvD rekommenderas om man vill veta mer om detta: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svart-fa-bukt-med-uran-i-vattnet_6046959.svd

För utökad teknisk information: MicrospiralInfo-PDF

 

 

För beställning av nya filterpatroner se här.


 

Jämförelse mellan olika tekniker

PlanetsOwn AB rekommenderar ett flertal olika tekniker men för dricksvattenrening så passar microspiralfiltret otvivelaktigt bäst. Detta har framkommit genom omfattande testning bla av Pasteur Research Institute och flera andra tester, många utförda i Sverige av ackrediterade laboratorier. De flesta tungmetaller och radioaktiva ämnen avlägsnas, enligt dessa tester, hittills mycket effektivt. Cesium-137 exempelvis avlägsnas enl tester till mer än 99%. Pesticider, biocider och andra kemikalier avlägsnas till stor del, likaså läkemedelsrester såsom hormoner. Har man problem med mikroorganismer i vattnet så kan man med fördel använda mikrospiralfiltret. Vi har ett flertal tester från Sverige där man haft utdömda brunnar med E.coli och efter filtrering har brunnen blivit godkänd för användning till dricksvatten. Samma naturligtvis med parasiter som cryptosporidium, som är ännu lättare att hantera. Under förutsättning att filterpatronen som används i alla våra större renare (G1,2,3) installeras korrekt så har samtliga brunnar som varit utdömda pga tungmetaller, E.coli etc blivit godkända utan anmärkning efter rening. Detta gäller alltså omständigheter som vi kunnat följa upp. När det gäller fluor, arsenik och nitrit så behövs ytterligare åtgärder, så detta är undantagen, men som tur är så är detta ett mycket sällsynt problem. Fluor är inte, som många tror, den giftiga variant (sodiumfluorid) som finns i tandkräm och som tillsätts i vissa länders vatten. I Sverige finns ibland den naturligt förekommande kalciumfluoriden och den kan till och med fungera som ett skydd mot den giftiga varianten.

Kontakta oss på info@naturligvattenrening.se om ni har problem med dessa sistnämnda svåra ämnen så kan vi ha lösningar på detta också.

Kort beskrivning följer av några andra vanliga tekniker:

RO-teknik

Under "Filter för teknisk användning" till vänster så beskrivs exempelvis s.k. RO-teknik (reverse osmosis) till teknisk användning. Denna metod har en kapacitet att producera 50-100 liter rent vatten per dag med hushållsvarianten.
Men denna teknik, där man alltså använder ett membran och trycktank, rekommenderas inte till dricksvatten då vattnet blir som destillerat och därigenom riskerar att dränera kroppen på mineraler. Om man ser till att kompensera med ett genomtänkt mineralintag så kan RO-renat vatten dock fungera bra
som en effektiv avgiftningskur.

Destillation

Detta är en gammal teknik för framställning av batterivatten etc och ska inte användas som dricksvattenrening, dels pga avlägsnandet av mineralerna men framförallt eftersom vissa kemikalier följer med till det destillerade vattnet (eftersom de förångas vid en lägre temperatur än vattnet).

 Kolfilter/Keramiska filter

En av de äldsta teknikerna för vattenrening är enkla kolfilter. De är billiga och fungerar som en barriär mot klor. Däremot släpps de betydligt farligare klorföreningarna igenom och kommer ut i dricksvattnet. Risk finns också för att uppfångade föroreningar släpps ut i det renade vattnet igen vid plötsliga tryckökningar.
Fungerar ej heller tillfredställande mot mikroorganismer. (I mikrospiralfiltret sitter de som ett sista steg, endast till för att vid behov förbättra smak och lukt hos vattnet.)

UV-ljusbehandling

Detta är inte en metod för att rena vattnet! Det används om vattnet är klart och fungerar i huvudsak så att mikroorganismers DNA och RNA förändras och de kan då inte längre reproducera sig.
Men man bör vara medveten om att kropparna och aktivt DNA från exempelvis bakterier och parasiter fortfarande finns i vattnet efter behandling och även dessa kan, enl. medicinska experter påverka vår organism på ett negativt sätt, exempelvis orsaka allergier. Placering av ett kolfilter efter UV klarar inte att fånga upp dessa organismer, vilket förklarar behovet av UV i renare som bara består av kolfilter.