Mineraler

Det är välkänt att de mest hälsosamma vattenkällorna är de som innehåller mineraler. Detta gäller exempelvis vattnet i Bollebygden (Stenkulla Brunn) och vattnet på Okinawa som passerar genom djupa lager av korallsand. Vattnet från dessa källor har rikligt med mineraler och blir naturligtvis då även lätt basiskt. Någon tror kanske att det är detta faktum, dvs att vattnet är aningen basiskt som är det hälsosamma, men det har i forskning visat sig att det är mineralerna (som är orsaken till att vattnet är basiskt) som kroppen har användning för och reglerar olika pH-nivåer i kroppen. I magsäcken och urinet ska exempelvis finnas ett lågt pH medan blodet ska ha ett högre (lätt basiskt). Detta justerar alltså kroppen själv under förutsättning att det finns nyttiga mineraler att tillgå.

Viktigast av allt är förstås att vattnet är rent och inte innehåller en cocktail av giftiga ämnen.

Vi lägger också till Bikarbonat (ren, livsmedelskvalié utan aluminiumproblem) som många använder för att åtgärda bla surhet och många andra problem.

!

AlkaMine Korallmineral 30 x 6 tepåsar

(180 liter)

Havsmineraler från korall. Fungerar som en tepåse fast med mineraler. Tillverka ditt eget mineralvatten. Hjälper dig att upprätthålla din pH balans.

Beskrivning

Alka-Mine 30 x 6 tepåsar (180 liter)

Alka-Mine® Havsmineraler från korall. Alka-Mine bygger på en gammal fin Japansk tradition från ögruppen Okinawa. Man har på dessa öar sedan urminnes tider använt sig av havsmineraler från korall som mineralkälla. Alka-Mine är naturliga mineraler från vårt eget ursprung, havet.

  • Innehåller rikliga mängder Kalcium- och Magnesiumkarbonater samt de för kroppen livsviktiga spårämnena; Kisel, Natrium, Sulfat, Fosfor, Järn Krom, Klor, Mangan, Kalium, Koppar och Zink.
  • Godkänd som naturligt livsmedeltillskott grundat på "Food hygiene law" i Japan.
  • Fungerar som en te-påse fast med mineraler. Räcker till ca. 1 liter kranvatten.
  • Tar bort lukt och smak av klor från klorerat dricksvatten.
  • Absorberas lätt av kroppen och gynnar återhämtningen av kroppens naturliga vätskebalans. Betydligt bättre kalciumkälla än mjölk, vars kalcium är svårt för kroppen att absorbera.
  • Ger dig ett hälsosamt, alkaliskt, fylligt och smakfullt dricksvatten.

Innehåll per 1 g: Havsmineraler från korall; 994mg, L-askorbinsyra; 5mg, Metalliskt silver; 1mg.

INGREDIENSER; Kalcium Karbonat (CaCo3), Magnesium Karbonat (MgCo3). Spårämnen; Kisel (S), Strontium (Sr), Natrium (Na), Fosfor (P), Järn (Fe), Klor (Cl), Mangan (Mn), Kalium(K), Koppar (Cu), Zink (Zn), Krom (Cr3+), Kobolt (Co), Molybden (Mo), Litium (Li), Jod (I), Bor (B), Vanadin (V), L-ascorbinsyra.

Är Kosher certificierad.

AlkaMine Korallmineral 5 x 6 tepåsar

(30 liter)

Havsmineraler från korall. Fungerar som en tepåse fast med mineraler. Tillverka ditt eget mineralvatten. Hjälper dig att upprätthålla din pH balans

Samma som ovan men 5 x 6 tepåsar

Bikarbonat livsmedelskvalité 500g

Bikarbonat har en mängd användningsområden men det ska vara den rena livsmedelskvalitén. Dessutom ska man se till att det inte finns för mycket aluminium i den, vilket tyvärr är vanligt. Den vi har är mycket ren, vilket vi har dokumentation på.

Inte samma som bakpulver (även om det på engelska råkar heta samma - bakingsoda). För att använda som bakpulver ska man bara ta hälften av doseringen eftersom bakpulver är utblandat med andra ämnen.