Tester

En mängd tester har utförts av oberoende testföretag. Även jämförande tester, exempelvis av Pasteur Research Institute. Det enda som bevisar att ett filter håller vad det lovar är tester som utförts under verkliga förhållanden.

Vi har exempelvis tester som visar filtrets effektivitet mot E.coli efter 8 månaders användning. Även tester som visar stor effekt mot tungmetaller såsom bly, nickel, krom (kan vara extremt giftigt och cancerogent)och mot uran. (Som är ett stort problem på flera platser i Sverige och Finland. Långsam filtrering plus regenerering av av filterpatronen, för att den ska räcka längre, rekommenderas i detta fall.). Filtret utvecklades ursprungligen för att det behövdes ett fungerande alternativ för att rena vattentäkter från Cesium-137 och Strontium-90 efter Tjernobylkatastrofen och detta filtermaterial var lösningen på detta mycket svåra problem

Testsammanställning kommer här. Testdokument - PDF